INSPECTIE / KEURING


Waarom inspecteren of keuren!?

Een veel gehoorde en gemaakte opmerking.

Er zijn eigenlijk drie hoofdredenen om je materialen jaarlijks te laten keuren.

  1. Het is wettelijk verplicht ( Arbowet ).
  2. Het Veilighouden van de arbeidsmiddelen.
  3. Aansprakelijkheid bij ongevallen.


Wie is er inspectie- of keuringsplichtig?

Bij wet vastgesteld zijn de volgende keuringsplichtig:

  • Werkgevers
  • Verhuurbedrijven
  • ZZP'ers

Wie mogen er inspecteren en/of keuren?

Wet: Arbobesluit Lid 5:

  • Keuringen worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijke persoon, - rechtspersoon of - instelling.
  • iemand die beoordeelt moet kennis van zaken hebben.
  • iemand die beoordeelt moet gebruik kunnen maken van de noodzakelijke testmiddelen.
  • Degene die beoordeelt moet een aantoonbare administratie bijhouden.

Waarom General Events?

General Events voldoet aan alle bovengenoemde gestelde wettelijke eisen.

Wij beschikken over de juiste papieren en keurmeester om valbeveiligingen, hijsmiddelen en -gereedschappen van uw bedrijf te kunnen keuren volgens de gestelde NEN-EN normen.

Neem contact met ons op voor de tarieven.